Bahariyeler

Bahariyeler
Free Entry
29
/ NiSAN
Pazartesi
2019

Free Entry

Bahariyeler

Şehir
Üsküdar, İstanbul
Yer
Altunizâde kültür Merkezi
Saat
08:00 pm - 09:30 pm
Açıklama
Bahar Şarkıları
Baharın kelime anlamlarından birisi de bir şeyin gençlik, tazelik ve canlılık dönemidir. Bahar mevsimi divan şiirinde en çok işlenen konulardan birisidir. Bahar şair için sevinç, yaşam ve canlılığın kaynağıdır. Bahar tasvir edilirken gül, bülbül, lale, sünbül ve çemen gibi kelimeler sıkça kullanılmıştır. Baharı anlatan şiirlere Bahariye adı verilmiştir.
Bestekârlarımızın bir çoğu aşk, sevgi, heyecan, yaşam ve vuslat duygularını bahariyeleri besteleyerek göstermişlerdir. Abdülkadir Meraginin Mahur Kârı, Buhurizade Mustafa Itrî
Efendinin Neva Kâr’ı, İsmail Hakkı Bey’in Hisarbuselik Bestesi, Kömürcüzâde Hafız Mehmed Efendinin Hüseyni Ağır Semaisi, Hamamizâde İsmail Dede Efendinin Hicaz Yürük Semaisi ve onlarca bestekar şarkıladan köçekçelere varıncaya kadar musikimizin her formunda bahariyeleri kullanmışlardır.
Üsküdar Belediyesi kültürel etkinlikleri çerçevesinde icra edilecek olan bu projede baharın sevinç ve heyecanını ifade eden ve halkımızın duygularına tercüman olmuş bahariye formundaki şiirlerden bestelenmiş olan eserlere yer verilerek, baharın coşkusunu yansıtan bir program yapılması amaçlanmaktadır.
Sanatçılar
Muhammed CEYLAN Ney
Taner SAYACIOĞLU Kanun
nisan 201916