Projeler

Anadolunun Ahengi

Türk Milleti hayatının her aşamasında müziğe çok önem vermiştir. Doğduğunda kulağına Ezan okunarak isim verilmesiyle başlayan musiki serüveni ebediyete intikal ederken Sala okunarak son bulmaktadır. Bu seyr ü sefer içerisinde sevincimizi, heyecanımızı, heybetimizi, hamasetimizi, coşkumuzu, sükûnetimizi, zikrimizi ve yakarışlarımızı hep mûsikî ve buna eşlik eden raks ile ifade etmişizdir. Bu projede Mâverâ Türk Müziği Topluluğu, Mehteran, Semazenler ve dansçılarla birlikte sahne alarak, Rumeli’nden Anadolu’ya uzanan coğrafyada Türk insanının mûsikî serüvenini Osmanlı’nın Mehterinde, İstanbul’un Kasap Havasında, İzmir’in Zeybeğinde, Ege’nin Sirtosunda, Konya’nın Semasında Karadeniz’in Mandrasında ve Anadolu’nun Semahında görsel olarak anlatacaktır. Saz eserleri, türkü, şarkı, marş, ilahi, kaside ve gazellerin icra edileceği program, mini bir fasıl ile tamamlanacaktır. Bu programda Türk Müzik kültürünün ne kadar çeşitli, zevkli ve üstün bir sanatın ürünü olduğu anlatılacaktır.

Bu konserde, konularında uzman sanatkârlardan oluşan 45 kişilik Hanende, Sazende, semazen ve dansçılarla birlikte göze, kulağa ve ruha hitap edecek zevkli ve seyirlik bir program hazırlanacaktır.

Program içeriğinde Peşrev, Şarkı, Türkü, Uzun Hava, Gazel, Rumeli Türküsü, Marş, Nefes, İlahi, Kaside, Semah Havası, Taksim, Sirto, Longa, Mandra, Saz eseri ve Mini Fasıl formundaki eserler icra edilecektir.

Mehterin Sesinden Dervişin Nefesine

Mehter asırlar boyu Türk ordusunun seferlerinde hamasi ve dini duyguları harekete geçirmek kaydıyla askerleri cesaretlendirerek morallerini yüksek tutmak ve heybetiyle düşmanı korkutmak amacıyla kullanılmıştır. Mehterin icra ettiği eserler içerisinde peşrevler, marşlar, ilâhiler ve tasavvufi şiirlerden yapılmış eserler de mevcuttur. Bu projede Mehterân ve Mâverâ Türk Müziği Topluluğu birlikte sahne alarak, tasavvuf müziğinin seçme eserleri ve tasavvufi içerikli mehter eserlerini kaside ve taksimler aracılığıyla birbirine bağlayarak seslendireceklerdir. Mehter Türk Müziğinin en büyük ve en heybetli topluğudur. Bu azametten en küçük halka olan tekke dervişlerinin zikirlerine kadar aynı duygu ve maneviyatın dile getirildiği ortak bir zemin yakalanarak, aslında Türk milletinin en büyüğünden en küçüğüne farklı şekillerde de olsa aynı duyguları hissettiğini ortaya koymak üzere bir konser düzenlenecektir.

Bu konserde, konularında uzman sanatkârlardan oluşan 30 kişilik Mehter, Mutrıp heyeti ve semazenlerle birlikte göze, kulağa ve ruha hitap edecek heybetli ve manevi bir program hazırlanacaktır. Program içeriğinde Marş, Taksim, İlahi, Şuul, Salavat, Kaside, Niyaz Ayini ve Sema, Nefes, Tevşih, Zikir İlahisi ve kuran Tilaveti formundaki eserler icra edilecektir.Program sunucumuz Mustafa KELLECİ’nin konuşma ve açıklamalarıyla izleyicilerin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

15.Nisan.2016 Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi

27.Mayıs.2017 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Açılış Programı İstasyon Meydanı

22.Eylül.2017 14. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Açılış Programı Sultan Veled Salonu

 

Kademden Kudüme

Tekke Mûsikîsinin ve Klasik Türk Mûsikîsinin Temel ritm sazı olan Kudüm kelime anlamıyla “kadem” den gelmektedir ve anlamı adım demektir. “Kudum” çok uzak yoldan gelmek anlamındadır. Bu tasavvufi anlamda ruhlar aleminden dünyaya gelmeyi sembolize eder. Bu manevi yolculuk Kûn yani ol emriyle sonuçlanır. Mevlevi Âyininde Kûn emri  Kudümden gelir. Kudümzenbaşı Sema mukabelesinde mutrip heyetinin idarecisidir. Daha önce hiç yapılmamış olan kudümzenleri bir araya toplama fikriyle yola çıkılan bu projede işin felsefesinden icrasına kadar Kudümle ilgili bir konser düzenlenecektir.

Bu konserde kudümzenler, bendirzenler, neyzenler, semazenler, kasidehanlar, hanendeler eşliğinde izleyicilere zevkli bir seyir ve yapılan açıklamalarla ufuk açmak amaçlanmaktadır. Bu vesileyle Sultan Veled, Ahmed Hüsameddin Dede, Zekâi Dede,  Gavsi Baykara, Saadettin Heper,  Hurşit Ungay,  Kani Karaca,  Nezih Uzel  ve Ahmet Hatipoğlu gibi Mevlevi ve Kudümzen ustalarımızın eserlerinden örnekler de verilerek yad edilecek ve  Programımızda Sema eşliğinde Mevlevi müziğinden örneklerin yanı sıra Saz eseri, Taksim, Mehter Marşı, Tevşih, Dua, Salavat, Şuul, Nefes, Kaside ve Zikir İlâhisi formlarında eserler seslendirilecektir.

23.Aralık.2015 Ümraniye Belediyesi Atakent Kültür Merkezi

26,Haziran.2015 Kırşehir Belediyesi Cacabey Meydanı

20.Eylül.2014 Üsküdar Belediyesi Katibim Şenlikleri İSAM Kütüphanesi Avlusu

Mevlevî Âyin-i Şerifi

Hazreti Mevlânâ’nın Vuslat yıldönümlerinde (Şeb-i Arus) yapılması düşünülen programımızın birinci bölümünde Peygamber Efendimiz (S.A.V), ve Hazreti Mevlana için bestelenmiş tasavvufi eserler kasideler ve zikirler eşliğinde okunacak, ikinci bölümde ise Zengin Mevlevi Âyin-i Şerifi repertuarından arzu edilen herhangi birisi icra edilecektir.

28 kişilik alanlarında yetkin, sanatçı kadrosuyla  İcra edilecek olan Mevlevi âyini;  başta Naat-ı Mevlânâ ile başlayıp Kur’anı Kerim ve dua ile eksiksiz bir şekilde tamamlanacaktır. Konuşmacımız tarafından Mevlevi âyinlerindeki sembol ve hareketlerin tasavvufi ve felsefi açıdan anlamları tarif edilerek, izleyenlerin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve böylece izleyiciler üzerinde etki bırakacak ve takdir edilecek bir program yapılması amaçlanmaktadır.

 

15.Aralık.2014 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şeb-i Ârus Etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi

16.Aralık.2014 Üsküdar Belediyesi Vakt-i Safa Konserleri Balaban Tekkesi

19.Aralık.2015 Başakşehir Belediyesi Şeb-i Ârus Etkinlikleri Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi

Bir Gönül Hikayesi

Bu projemizde şarkı ve türkülerimizin ne sebeple bestelendiği, kime atfedildiği, güftelerinin ne için yazıldığı gibi hikaye ve hatıraları anlatıldıktan sonra eserlerin icrası yapılacaktır.

Konuşmacımız Mustafa KELLECİ ve Ahmet TAÇOĞLU güfte açıklamalarını, şairlere ait bilgileri ve eser hikayelerini anlatarak, dinleyicilerin bu yolla şarkıların ve türkülerin bestelenme amacını ve bestekârın o anki duygularının (sevinç, üzüntü, kaygı, huzur, sevgi, aşk, hamaset vb…) ne olduğunu öğrenerek, eserlerin vermek istediği mesajı algılayıp hissettirdiği duygulara vakıf olma fırsatını yakalayacaklardır. Bu proje periyodik olarak hazırlanan 8 ayrı konserden oluşmaktadır.

13.Ocak.2017 Üsküdar Belediyesi Altunizâde Kültür Merkezi

09.Ocak.2016 Beykoz Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

 

Bezm-i Safa

Bezm-i Safa (Sefa Meclisi) konserlerinin küçük salonlarda periyodik olarak düzenlenmesi düşünülmektedir. Bulunulan ay içerisindeki önemli olayları konu ederek ( Şeb-i Arus, Muharrem ayı, Çanakkale, Kutlu doğum vs…) repertuar ve ekip seçimi yapılmaktadır.   Konuşmacımız Mustafa KELLECİ ve Ahmet TAÇOĞLU’nun sohbetleriyle eser aralarında işlenecek konular hakkında  bilgiler verilerek , dinleyicilerle etkileşim içerisinde interaktif bir program yapılması amaçlanmaktadır. Bu proje periyodik olarak hazırlanan 8 ayrı konserden oluşmaktadır.

23.Ekim.2015 Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi

11.Kasım.2016 Ümraniye Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür ve Sağlık Merkezi

 

Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale

Mart ayında İstiklal Marşının kabul edilmesi (12 Mart) ve  Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi (18 Mart) gibi iki önemli olay yaşanmıştır. Daha sonra 18 Mart tarihi Şehitler günü olarak adlandırılmıştır. Bu programımızda kabul edilişinin 95. yılında  İstiklâl Marşımızın hikayesini ve Milli Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’un bestelenmiş şiirlerinin yanı sıra Çanakkale ile ilgili türkü, şarkı, marş, ağıt ve kaside formundaki eserler icra edilecektir.

Konularında uzman sanatçıların katılımları ile yapılacak olan bu etkinlikte; Konuşmacımız Mustafa KELLECİ ve Ahmet TAÇOĞLU’nun  sohbetleriyle İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif ERSOY ve Çanakkale zaferi hakkında bilgiler verilerek konunun önemi anlatılıp, dinleyicilerimizin ufkunu açmak amaçlanmaktadır.

17.Mart.2017 Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi

09.Mart.2016 Ümraniye Belediyesi Atakent Kültür Merkezi

28.Aralık.2015 Ümraniye Belediyesi Çanakkale Sergisi Açılışı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

11.Mart.2015 Üsküdar Belediyesi Balaban Tekkesi Kültür ve Sanat Evi

 

Âşıkların Eğlencesi Tevhid Olur   (Niyâzi-î Mısrî İlahileri)

Tevhid Allahın varlığını, birliğini, tüm yetkin nitelikleri kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak demektir. İslamiyet’in en temel esaslarından biri de tevhid inancıdır. Başka bir ifadeyle, Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek kabul edip; başka hiçbir şeyi, kimseyi ona ortak koşmamaktır.

Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde “Lâ İlâhe İllallah” Allah’tan başka ilah yoktur cümlesiyle ifade edilir.

Tasavvuf ehli “Lâ ilâhe İllallah Cennetin anahtarıdır” sözünü düstur edinerek fikrinden ve zikrinden kelime-i Tevhidi eksik etmemiş ve bunu adeta bir eğlence olarak görmüşlerdir.

17. Yüzyıl mutasavvıflarından Niyâzi-î Mısrî Hazretlerinin “Hakkı seven âşıkların eğlencesi tevhid olur” mısrasından yola çıkarak, Niyâzi-î Mısrî Hazretlerinin ve diğer mutasavvıfların tevhid inancını vurgulayan şiirlerinden bestelenmiş, İlahi, Tevşih, Şuul ve Durak formundaki eserlerin Kaside, Taksim ve zikirlerle birbirine bağlanarak icra edilmesi suretiyle özel bir repertuar oluşturulmuştur.

09.Haziran.2017 Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Ümraniye Kent Meydanı

 

Muhammedi (S.A.V.) İlahiler

Allah ve Peygamber aşkını anlatan tasavvufi şiirlerin bestelenmiş haline İlahi denir.İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasınıoluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı ve farklı ilahileri vardır. Ra’dsuresinin 28. ayetinden yola çıkarak  (“E lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb” Bilesiniz ki kalpler ancak Allahı anmakla huzur bulur) her fırsatta Allah’ı zikretmek için farklı yollar keşfedilmiştir. İlahiler bunun en önde gelen şekillerinden birisidir. Türk insanının Peygamber efendimize duyduğu derin sevgi onu zikrinden ve fikrinden uzak tutmamasına sebep olmuştur. Hemen her fırsatta Allah (C.C) ile birlikte ismi cemilini zikretmiştir. Bu projede Efendimizin Esmasından Muhammed ve Mustafa (S.A.V) isimlerinin yer aldığı ilahiler derlenerek bir repertuar oluşturulmuştur. Bu konserimizde Efendimizin esmasını anlatan Durak, Tevşih, Dua, Salavat, Şuul ve Nefes gibi beste formları zikir ve kasideler eşliğinde seslendirilerek izleyicilere manevi bir haz yaşatılacaktır.

21.Haziran.2015 Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri

15.Nisan.2015 Üsküdar Belediyesi Balaban Tekkesi Kültür ve Sanat Evi

20.Haziran.2017 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri İstasyon Meydanı

 

Aşk-ı Nebî

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için indirilmiş olan Enbiya suresinin 107. ayeti “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”der.

Tevbe suresinin 24. Ayetinde ise Allah (CC) ve Peygamber (s.a.v.) Efendimizi; babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, kardeşimizden ve malımızdan daha çok sevmemiz buyurulmuştur. Hz. Peygamber’e (s.a.v) mümkün olduğu kadar salât ve selâm getirmek, Efendimizin sevgisini kazanmamıza ve bize şefaat etmesine sebep olur.

Tasavvuf ehli yukarıdaki ayetlerin gerektirdiği gibi Efendimize (s.a.v.) derin bir muhabbet duymuş ve zikirlerinden eksik etmemişlerdir. Bu muhabbet yazıya dökülmüş ve nağmelerle süslenerek sayısız ilahi bestelenmesine sebep olmuştur.

Bu konserimizde Efendimize olan aşkı anlatan İlahi, Tevşih, Dua, Salavat, Şuğul ve Nefes gibi beste formları zikir ve kasideler eşliğinde seslendirilerek izleyicilere manevi bir haz yaşatılacaktır. Bu proje 16 kişilik bir ekiple icra edilecektir.

01. Aralık. 2017 Ümraniye Belediyesi Atakent Kültür Merkezi

 

Meydan-ı Aşk

Dini mûsikî repertuarı içinde önemli bir yer tutan tasavvuf mûsikîsine ait Durak, Tevşih, Naat, İlahi, Nefes, Tesbih ve şuul gibi formlardan yapılacak terkiplerle; Perde kaldırma, Zikir, Kasideler ve Taksimler eşliğinde tekke mûsikîsinin seçkin örneklerinden  oluşturulacak programlarda dinleyicilere Ramazan ayının manevi havasını hissettirecek ve coşkusunu yaşatacak bir program hazırlanacaktır.

19.Haziran.2015 Akşehir Kültür Merkezi

19.Haziran.2016 Ümraniye Kent Meydanı

 

Sultan ll. Abdülhamid Han’a Methiyeler

34. Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han 33 yıl hüküm sürmüştür. Babası Sultan Abdülmecid’in Türk Müziğini saraydan uzaklaştırmasının sonucunda yoğun bir batı müziği etkisi altında, beste yapabilecek kadar iyi bir eğitim alarak yetişmiştir. Bestelerinin var olduğu söylense de elimizde herhangi bir nota bulunmamaktadır. Sultan II. Abdülhamid Han bu ortamda dahi Türk Müziği bestekârlarına eskisi kadar çok olmamakla birlikte sarayda yer vermiştir. Bu bestekârlardan bazıları; Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Baba Raşit Efendi ve Rıfat Bey’dir. Adı geçen bestekârlar Enderun’daki görevlerinin yanı sıra şükranlarının nişanesi olarak Sultan II. Abdülhamid Han için, Marş, Şarkı, Methiye ve Duâname formlarından eserler bestelemişlerdir. Bu programda Sultan II. Abdülhamid Han için bestelenmiş eserler icra edilecektir.“Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid Han” Programında gerçekleştirilecek bu dinletide, eserlerin hikâyeleri ve bestekârlar hakkında bilgiler verilerek nazari dikkat sağlanacaktır. Programda yer verilecek eserlerin yarısından fazlasının sesli arşivimizde kaydına rastlanmamıştır. Yüz yıldan uzun bir süre sonra bu eserlerin yeniden icrası ve ilk kez kayıt altına alınması yoluyla tarihe not düşen özgün bir proje ile halkımızın ilgisini çekmek ve manevi bir haz yaşatılması amaçlanmaktadır.

10. Şubat. 2018 Ümraniye Belediyesi Kültürel Etkinlikleri Prof Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi 

Sultanî Nağmeler

Osmanlı Sultanlarının hemen hepsi güzel sanatlarla ve edebiyatla uğraşmışlardır. Mûsiki ile ilgilenen yirmi beş kadar Padişahtan sekiz tanesi beste yapabilecek kadar iyi müzisyenlerdi. Devrin usta müzik adamlarını himaye ederek ve kendileri de eserler vermek suretiyle Türk mûsikisinin devamına önemli katkıda bulunmuşlardır. Tarihimizden bu kadar kopuk yetiştirildiğimiz bir dönemde ecdadın kültür ve sanat hayatına olan katkılarını sergilemek; atalarımızın cengâver taraflarının arkasında ne kadar ince bir ruha sahip olduklarını göstermek ve bu mûsikînin enderûndaki bir öğrenciden padişâhlara kadar olan bir yelpazede ilgi ve destek gördüğünü vurgulayarak; öz mûsikîmizin günümüze kadarki seyrinde sultanlarımızın vermiş oldukları büyük destekleri anlamak ve anlatmak doğrultusunda; Padişâhlarımızdan bestekâr olan sekiz tanesinin ve hânedan üyesi üç kişinin Âyinden köçekçeye kadar geniş bir yelpazede bestelenmiş ve pek fazla icra şansı bulamamış yaklaşık 320 eserinden ulaşabilinen ve icraya müsait olanları Klasik Türk Mûsikîsi çalgıları ve dönem müziğine yatkın hanendeler ile yorumlanacaktır.

Sultan II. Beyazıt, Sultan Korkut, Sultan IV. Murad, Sultan I. Mahmud, Sultan V. Murad, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz, Sultan VI. Mehmet Vahideddin, Şehzade Seyfeddin Osmanoğlu ve Gevheri Osmanoğlunun eserlerinin oluşturduğu sekiz farklı konser repertuarı hazırlanacaktır. Bu projede 12 sanatkâr görev alacaktır. Heyetten bir konuşmacıyla eserler ve bestekârlar hakkında aydınlatıcı bilgiler verilecek ve eser sunumları yapılacaktır.

Hazırlanacak slaytlarda bestekârların hayatları, beste formları, sözlü eserlerin güfteleri ve günümüz Türkçesine çevirileri, varsa bestekâr portreleri ile dönemi tasvir eden minyatür ve gravürlerle süslenerek izleyiciye nazari bir ziyafet sunulacaktır.

21.Ocak.2017 Ümraniye Belediyesi Kültürel Etkinlikleri Prof Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

Üsküdarın Nağmesinde Efendimiz (S.A.V.)

Kültür ve sanatın beşiği olan Üsküdar, tarihi seyir içinde yüzlerce sanatkâra ev sahipliği yapmıştır. Bunların içinde tesbit edebildiğimiz 50 kadar Türk Müziğinin usta bestekârı mevcuttur. Üsküdarlı bestekârların büyük bir bölümü Tekke geleneğinden gelerek Tasavvuf Mûsikîsinin -Mevlevi Âyin-i Şerifi, Naat, Tevşih, Durak, İlahi, Şuul ve Salavât- formlarından birçok eser bestelemişlerdir. Bu Bestekârlardan bazıları; Abdurrahman Nesib Dede, Mutafzâde Ahmed Efendi, Ahmed Vefki Efendi, Yesari Asım Arsoy, Zeki Arif Ataergin, Neyzen Aziz Dede, Aziz Mahmud Hüdayi, Behlül Efendi, Neyzen Halil Can, Mustafa Düzgünman, Suphi Ezgi, Hacı Faik Bey, Yeniköylü Hadi Bey, Hafız Yusuf Efendi, Hüseyin Halid Bey, Sultan II. Mahmud, Hafız Kumral Mehmed Efendi, Sultan III. Selim, Şerif Muhittin Targan, Cinuçen Tanrıkorur, Amir Ateş ve Şakir Ünal Ensari dir.

Üsküdar Belediyesi Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları çerçevesinde yapılması düşünülen bu projede bahsi geçen bestekârların hisleriyle Peygamber Efendimiz (S.a.v) için bestelemiş oldukları Naat, Tevşih, Durak, Şuul, İlahi gibi formlardan eserler kaside ve zikirlerle süslenerek dinleyicilere aktarılacaktır. Hazırlanacak slaytlarla bestekârlar hakkında bilgiler verilerek nazari dikkat sağlanacaktır.  Özgün bir proje olması sebebiyle halkımızın ilgisini çekmek ve manevi bir haz yaşatılması amaçlanmaktadır.

29.Nisan 2015 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi