Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur

Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Free Entry
09
/ HAZiRAN
Cuma
2017

Free Entry

Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur

Şehir
Santral/ Ümraniye
Yer
Eski Belediye Alanı Ramazan Çadırı
Saat
11:30 pm
Açıklama
Aşıkların Eğlencesi

Âşıkların Eğlencesi Tevhid Olur     (Niyâzi-î Mısrî İlahileri)

Tevhid Allahın varlığını, birliğini, tüm yetkin nitelikleri kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak demektir. İslamiyet’in en temel esaslarından biri de tevhid inancıdır. Başka bir ifadeyle, Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek kabul edip; başka hiçbir şeyi, kimseyi ona ortak koşmamaktır.

Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde “Lâ İlâhe İllallah” Allah’tan başka ilah yoktur cümlesiyle ifade edilir.

Tasavvuf ehli “Lâ ilâhe İllallah Cennetin anahtarıdır” sözünü düstur edinerek fikrinden ve zikrinden kelime-i Tevhidi eksik etmemiş ve bunu adeta bir eğlence olarak görmüşlerdir.

17. Yüzyıl mutasavvıflarından Niyâzi-î Mısrî Hazretlerinin “Hakkı seven âşıkların eğlencesi tevhid olur” mısrasından yola çıkarak, Niyâzi-î Mısrî Hazretlerinin ve diğer mutasavvıfların tevhid inancını vurgulayan şiirlerinden bestelenmiş, İlahi, Tevşih, Şuul ve Durak formundaki eserlerin Kaside, Taksim ve zikirlerle birbirine bağlanarak icra edilmesi suretiyle özel bir repertuar oluşturulmuştur.

 

Ekip:

Mehmet Celaleddin BİÇER Ney

Volkan YILMAZ Ney

Atilla AKINTÜRK Kanun

Osman KIRKLIKÇI Ud

Emre ERDAL Kemençe

Serkan ÖZDEMİR Viyolonsel

Özata AYAN Tanbur

Ümit ATALAY Kudüm

Ahmet TAÇOĞLU Daire-Sanat Yönetmeni

Süleyman ÖZEN Ses-Kasidehan

Şükrü TÜRKMEN Ses

Murat IRKILATA Ses

Ertan BİLGİ Ses

Mustafa KELLECİ Konuşmacı

 

Ümraniye Belediyesi Etkinlik İlanı